SEDINȚĂ CONSILIUL LOCAL NEGREȘTI

Se convoacă Consiliul Local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară, pentru data de 22 martie 2018, ora 14,00  – la Centrul de Tineret Negreşti, cu următoarea ordine de zi:

 • Proiect de hotărâre, privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al oraşului Negreşti, pe trimestrul IV 2017.
 • Proiect de hotărâre, privind aprobarea actualizării cofinanţării de la bugetul local pentru proiectul de investiţii „Racord gaz, reterhnologizare centrală termică şi reabilitare termică grădiniţă cu program normal „Prichindel”, oraş Negreşti, judeţul Vaslui”.
 • Proiect de hotărâre, privind aprobarea actualizării Principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul de investiţii „Racord gaz, retehnologizare centrală termică şi reabilitare termică grădiniţă cu program normal „Prichindel”, oraş Negreşti, judeţul Vaslui”.
 • Proiect de hotărâre, cu privire la aprobarea emiterii de acte administrative fiscale, acte de executare silită şi alte acte de către organul fiscal local din cadrul Primăriei oraşului Negreşti, fără semnătura persoanelor împuternicite şi fără ştampila organului fiscal local.
 • Proiect de hotărâre, privind modificarea şi completarea HCL nr. 56/29.05.2017 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2018.
 • Proiect de hotărâre, privind prelungirea termenului contractelor de concesiune ce expiră în cursul anului 2018.
 • Proiect de hotărâre, privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în oraşul Negreşti, Păcii, bl. B4, sc. A, etaj 4, ap. 17, judeţul Vaslui.
 • Proiect de hotărâre, privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în oraşul Negreşti, Păcii, bl. B5, sc. A, parter, ap. 4, judeţul Vaslui.
 • Proiect de hotărâre, privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în oraşul Negreşti, Păcii, bl. B4, sc. A, parter, ap. 1, judeţul Vaslui.
 • Proiect de hotărâre, pentru modificarea art.2 din HCL nr.4/24 ianuarie 2013.
 • Proiect de hotărâre, privind reorganizarea Serviciului Public de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Negreşti la nivel de Direcţie de Asistenţă Socială, cu personalitate juridică, aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare.
 • Proiect de hotărâre, privind modificarea H.C.L nr. 93/31 august 2017, privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului oraşului Negreşti şi a serviciilor/instituţiilor subordonate Consiliului Local Negreşti, judeţul Vaslui.
 • Proiect de hotărâre, pentru modificarea HCL 133/2018 privind aprobarea Planului de Ocupare Functiilor Publice pentru anul 2018.
 • Proiect de hotărâre, privind necesitatea constituirii unei comisii care să participe la selectarea Administratorului şi a membrilor Consiliului de Administraţie pentru S.C. UTILITĂŢI SRL Negreşti, judeţul Vaslui.
 •  Proiect de hotărâre, privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către S.C. AQUAVAS  S.A. Vaslui – Agenţia Negreşti a spaţiului în suprafaţă desfăşurată de 137,00 mp, situat în oraşul Negreşti, strada M. Sadoveanu, nr.4, judeţul Vaslui.
 • Proiect de hotărâre, privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Negreşti în Adunarea Generală a Acţionarilor, a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru Serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui (APC- Vaslui).
 • Proiect de hotărâre, privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a terenului în suprafaţa de 6187 mp, din proprietatea privată a oraşului Negreşti, către Parohia Parpaniţa, situată în Satul Parpaniţa, nr.91, oraşul Negreşti, judeţul Vaslui.
 • Proiect de hotărâre, privind rectificarea I a bugetului local pe anul 2018.
 • Proiect de hotărâre, privind aprobarea manifestărilor cultural-artistice  pentru anul 2018
 • Raport de activitate al Serviciului Public de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Negreşti pe anul 2017.
 • Raport de activitate şi analiza capacităţii de apărare împotriva incendiilor pentru anul 2017.
 • Diverse.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*