Ședință Consiliul Local Negrești

Dispoziţia nr. 288 privind convocarea Consiliului Local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară, pentru data de 26 aprilie 2018, ora 11,00  în sala de şedinţe a Primăriei

Art.1 – Se convoacă Consiliul Local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară, pentru data de 26 aprilie 2018, ora 11,00  în sala de şedinţe a Primăriei, cu următoarea ordine de zi

-Proiect de hotărâre, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2019.

-Proiect de hotărâre, privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în oraşul Negreşti, Unirii, bl. N2, sc. A, etaj 2, ap. 10, judeţul Vaslui.

-Proiect de hotărâre, privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite si taxe locale, chirii spaţii, redevenţe şi alte obligaţii de plată datorate bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local pe raza administrativ – teritorială a oraşului Negreşti, judeţul Vaslui.

-Proiect de hotărâre, privind rectificarea II a bugetului local pe anul 2018.

-Proiect de hotărâre, privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pentru anul 2017 a S.C. Utilităţi SRL Negreşti.

-Proiect de hotărâre, privind aprobarea utilizării fondurilor constituite din cota de dezvoltare şi redevenţă din preţurile şi tarifele serviciilor publice de alimentare cu apă, canalizare şi epurare.

-Proiect de hotărâre, privind acordarea „DIPLOMEI DE AUR” şi a unui premiu în valoare de 300 lei, din bugetul local pe anul 2018, cuplurilor negreştene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

-Proiect de hotărâre, pentru modificarea H.C.L nr. 28/22 martie 2018.

– Proiect de hotărâre, privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a selecției pentru întocmirea listei scurte de până la 3 candidați pentru postul de Administrator al S.C. UTILITĂŢI SRL Negreşti, judeţul Vaslui.

-Proiect de hotărâre, privind aprobarea Profilului şi Matricei Consiliului de Administraţie şi a Profilului şi a Matricei candidatului pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. UTILITĂŢI SRL Negreşti, judeţul Vaslui.

-Diverse

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*