Negreşti, oraş blocat la investiţii

Te-ai întrebat în ultimul timp:

  • De ce nu se mai asfaltează Parpaniţa şi Căzăneşti?
  • De ce nu se continuă lucrările la Piaţa Agroalimentară?
  • De ce nu se fac proiecte de dezvoltare cu bani europeni?
  • De ce nu se strâng câinii fără stăpân din oraş?
  • De ce nu putem lua nici un van de la G.A.L. „Ştefan cel Mare”, deşi avem bani alocaţi inclusiv pentru utilaje?

Dacă îţi pui astfel de întrebări şi multe altele, atunci ar fi bine să citeşti materialul următor.

În data de 25 mai 2012  Consiliul Local de atunci aproba HCL nr 37, privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii :  „Reabilitare drumuri în Negreşti Sat şi satele componente Poiana, Valea Mare, Parpaniţa şi Căzăneşti”, oraşul Negreşti, judeţul Vaslui, finanţat conform H.G. 577-1997, cu modificările şi completările ulterioare.

În data de 26.06.2017 este iniţiată procedura de achiziţie publică de servicii în SEAP, iar Comisia de evaluare a declarat câştigătoare a contractului de achiziţie publică Asociaţia S.C. Transmir SRL – S.C. Partener Construct SRL, având ca lider pe SC Transmir SRL Murgeni.

S-a semnat contractul de proiectare şi execuţie, s-a emis ordin de începere a lucrărilor iar Asociaţia, a executat o parte din lucrările prevăzute în contract de  asfaltare în Valea Mare şi Poiana.

În data de 17.06.2018 Asociaţia, solicită Primăriei Oraşului Negreşti rezilierea contractului de lucrări prin adresa nr 3497/17.06.2014,  Primăria refuză rezilierea şi  au loc negocieri şi concilieri. În data de 29.10.2014, liderul asociaţiei vine cu propunerea de a cesiona partea sa din contractul de execuţie amintit mai sus. Conducerea Primăriei este de acord cu cesiunea şi semnează un nou contract cu constructorul SC Nomis SRL care continuă lucrările de asfaltare.

În data de 22.03.2016, UAT Negreşti primeşte de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Notificarea nr 23487/22.03.2018 prin care se solicită restituirea sumei de 2.636.012,26 lei (peste 26 miliarde lei vechi), pe motiv că au fost încălcate prevederi ale legii la cesionarea contractului, respectiv OUG 34/2006.

Primăria Negreşti promovează acţiuni în instanţă împotriva Ministerului MDRAP, pentru suspendarea executării Notificării nr 23487 din 2016, acţiune respinsă de Curtea de Apel Bucureşti, şi o altă acţiune în instanţă pentru anularea acestei Notificări, acţiune care de asemenea a fost respinsă.

La ambele sentinţe s-a făcut recurs  iar dosarele sunt acum la I.C.C.J  în procedură preliminară şi nimeni nu ştie când se vor rejudeca. Având în vedere respingerea acţiunilor în instanţele anterioare, este foarte posibil ca şi la ICCJ dosarele să fie respinse, iar Primăria să fie nevoită să restituie întreaga sumă.

Între timp, conturile de investiţii ale primăriei sunt blocate şi nu se poate obţine Certificatul fiscal, necesar la întocmirea oricărui proiect de investiţii.

Singurele investiţii posibile, sunt din fonduri proprii ( care sunt insuficiente şi asigură doar 1/3 din fondul de salarii) sau proiectele derulate prin PNDL.

Aşadar un proiect care trebuia să fie închis, prin care se puteau asfalta 4 din cele 6 sate componente şi Negreşti Sat, nu poate fi continuat şi există riscul major de restituire a sumelor decontate, ceea ce ar conduce la blocarea instituţiei Primăriei.

Mai mult, până la finalizarea procesului, nu se pot cheltui banii prevăzuţi in buget pentru continuarea lucrărilor la Piaţa Agroalimentară, pentru câini, pentru multe alte investiţii extrem de necesare în oraş.

Toate acestea datorită nerespectării legii, lucru pentru care cineva va trebui să de-a socoteală, dacă ICCJ menţine sentinţele date anterior.

Mai jos găsiţi în copie o informare şi Notificarea primită de la MDRAP.

Informare realizare asfaltare Poiana, Valea mare, Parpanita si Cazanesti

Notificare Guvern

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*