Ședință a Consiliului Local Negreşti,

Pentru data de 27 septembrie 2018, ora 14,00 – în sala de şedinţe a Primăriei, a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local Negreşti cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre, privind rectificarea IV a bugetului local pe anul 2018.
  2. Proiect de hotărâre, privind acordul de principiu pentru vânzarea unei locuinţe aparţinând fondului locativ al oraşului Negreşti, către actualul chiriaş.
  3. Proiect de hotărâre, privind modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la HCL nr.1/2017 privind modificarea chiriilor şi redevenţelor diferenţiate pe categorii de utilizatori pentru spaţii închiriate şi terenuri concesionate aflate în domeniul public sau privat al oraşului Negreşti, a art.486 din Anexa nr.1 la HCL nr.56/2017 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018 şi a art. 484 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 37/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2019.
  4. Proiect de hotărâre, privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţelor realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în oraşul Negreşti, Păcii, bl. B4, sc. A, et. 2, ap. 10 şi bl. B5, sc. A, etaj 1, ap. 7, judeţul Vaslui.
  5. Proiect de hotărâre, privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Negreşti în Adunarea Generală a Acţionarilor, a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui (APC Vaslui).
  6. Diverse

Şedinţele sunt publice, aşa ca cine doreşte să participe o poate face.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*