Ședință importantă de CL Negrești în 31.10.2018

În data de 31.10.2018, orele 15, consilierii locali din Negrești sunt convocați în ședință ordinară pentru a vota nouă Proiecte de hotărâre.

Printre acestea se numără două proiecte, prin care se propune ca suma de 2.636.012,26 lei, imputată Primăriei Negrești de Ministerul Dezvoltării Regionale ca urmare a încredințării directe a unui contract către o firmă, cu încălcarea legii, să fie plătită din bugetul local. Astfel se propune să se facă virări de credite de la capitole precum învățământ, asistență socială, investiții, etc., pentru a se plăti această datorie.

Iată care este ordinea de zi a ședinței

  1. Proiect de hotărâre, privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al oraşului Negreşti pe trimestrul III 2018.
  2. Proiect de hotărâre, privind aprobarea de virări de credite bugetare pe anul 2018.
  3. Proiect de hotărâre, privind rectificarea V a bugetului local pe anul 2018.
  4. Proiect de hotărârea, privind aprobarea restituirii sumei de 2.636.012,26 lei din contul Unităţii Administrativ – Teritoriale (UAT) Negreşti, judeţul Vaslui, în contul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţie Publice (MDRAP), din sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetului local, sistate de Administraţia judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui, cu adresa nr. VSG_ STZ_5103/12.08.2016, urmare a Notificării nr.33487/22.03.2016 a M.D.R.A.P. pentru suma de 2.636.012,26 lei, acordată prin transferuri de la bugetul de stat în bugetul local al U.A.T. Negreşti, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drumuri în Negreşti Sat şi satele componente: Poiana, Valea Mare, Parpaniţa şi Căzăneşti”, finanţate prin Ordonanţa nr.28/2013
  5. Proiect de hotărâre, privind prelungirea termenului de valabilitate a documentaţiilor Planului Urbanistic General şi Regulamentului Local de Urbanism al oraşului Negreşti, judeţul Vaslui.
  6. Proiect de hotărâre, pentru aprobarea listei cuprinzând ordinea de prioritate în repartizarea locuinţelor pentru tineri realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe valabilă în anul 2018.
  7. Proiect de hotărâre, privind aprobarea  Regulamentelor şi Caietelor de sarcini a Serviciului de salubrizare şi Serviciului de iluminat public Negreşti, judeţul Vaslui.
  8. Proiect de hotărâre, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul de investiţii ,,Racord gaz, retehnologizare centrală termică şi reabilitare termică Grădiniţa cu Program Normal nr.1 „Prichindel”, oraşul Negreşti, judeţul Vaslui.
  9. Diverse

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*