Ședință a Consiliului Local Negreşti

Se convoacă Consiliul Local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară, pentru data de 30 ianuarie 2019, ora 14,00 – în sala de şedinţe a Primăriei, cu următoarea ordine de zi:

            1. Proiect de hotărâre, pentru îndreptarea unor erori materiale din H.C.L. nr. 99/20 dec.2018, privind zonarea fiscală a teritoriului UAT Negreşti, judeţul Vaslui.

            2. Proiect de hotărâre, privind aprobarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică a Oraşului Negreşti şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare.

            3. Proiect de hotărâre, privind aprobarea Planului de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social pe anul 2019.

4. Proiect de hotărâre, privind completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al oraşului Negreşti, judeţul Vaslui, atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1361/2001, anexa nr.5.

5. Proiect de hotărâre, pentru revocarea H.C.L. nr.10/27 ian. 2016, privind darea în administrare a unui imobil (fost Pavilion Maternitate) din domeniul privat al oraşului şi din administrarea Consiliului Local Negreşti, în administrarea Spitalului de Urgenţă Judeţean Vaslui, în vederea înfiinţării unui Compartiment de Cronici, Psihiatrie şi Paleaţie.

6. Proiect de hotărâre, privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţelor realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în oraşul Negreşti, str. Mihail Kogălniceanu, bl. C1, sc. B, etj. 2, ap. 11 şi str. Unirii, bl. N2, sc. B, etaj 1, ap. 6, judeţul Vaslui.

            7. Proiect de hotărâre, cu privire la aprobarea acordării unor facilităţi fiscale pentru proprietarii de imobile care realizează venituri mai mici de 500 de lei/membru de familie.

            8. Proiect de hotărâre, privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Negreşti, pentru anul 2019/2020.

9.   Raport privind stadiul înscrierii datelor în registrul agricol pe anul 2018.

10. Raport de activitate şi analiza capacităţii de apărare împotriva incendiilor pentru anul 2018 al Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă Negreşti.

11. Diverse.

Şedinţele sunt publice, aşa ca cine doreşte să participe o poate face.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*