Ședință a Consiliului Local Negreşti,

 Se convoacă Consiliul Local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară, pentru data de 28 februarie 2019, ora 14,00 – în sala de şedinţe a Primăriei, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre, privind numirea administratorului provizoriu la  S.C. Utilităţi S.R.L Negreşti, judeţul Vaslui.
  2. Proiect de hotărâre, privind aprobarea utilizării fondurilor constituite din cota de dezvoltare şi redevenţă din preţurile şi tarifele serviciilor publice de alimentare cu apă, canalizare şi epurare.
  3. Proiect de hotărâre, privind dezmembrarea imobilului aparţinând domeniului public, situat în intravilanul oraşului Negreşti, str. Mihail Kogălniceau, judeţul Vaslui.
  4. Proiect de hotărâre, privind modificarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al oraşului Negreşti, judeţul Vaslui, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1361/2001, anexa nr. 5.
  5. Proiect de hotărâre, privind aprobarea Criteriilor de acces la locuinţă şi Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
  6. Proiect de hotărâre, privind aprobarea Listei cuprinzând ordinea de prioritate în repartizarea locuinţelor pentru tineri realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe valabilă în anul 2019.
  7. Proiect de hotărâre, pentru îndreptarea unor erori materiale din H.C.L. nr. 2/30 ian. 2019.
  8. Proiect de hotărâre, privind modificarea H.C.L. nr. 54/30 mai 2018 privind stabilirea salariilor de bază a funcţionarilor publici si contractuali din Aparatul de specialitate al Primarului oraşului Negreşti şi al serviciilor/instituţiilor publice subordonate.
  9. Raport de activitate al SC Utilităţi SRL Negreşti, la data de 31 ianuarie 2019
  10.  Diverse.

Şedinţele sunt publice, aşa ca cine doreşte să participe o poate face.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*