Ședința CL Negrești din 28 februarie 2023

În data de 28.02.2023 este programată ședința ordinară a  CL Negrești care are pe ordinea de zi un număr de 13 proiecte de Hotărâre și un Raport de activitate. Toate proiectele sunt inițiate de primarul orașului și cuprind decizii din zona de dezvoltare, de funcționare, administrativă și relația cu cetățeanul.

Printre cele mai interesante inițiative se află introducerea obiectivului de investiții pentru producerea de energie regenerabilă la Negrești, continuarea parteneriatului cu GAL Stefan cel Mare pentru atragerea de fonduri europene și repararea terenurilor de sport din parcul din fața primăriei.

Tot în această ședință se va aproba și lista de priorități pentru alocarea unei locuințe ANL în acest an. De menționat că la finalizarea lucrărilor la cele două blocuri ANL care se construiesc acum, se va face o nouă listă de priorități, conform legii.

Toate proiectele de Hotărâre propuse dezbaterii le găsiți mai jos:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării ca bunuri de uz și de interes public local a bunurilor rezultate din Investiția implementată de către Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vaslui în cadrul proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” – Depozit neconform închis U.A.T. Oraș Negrești.
 2. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de  20 mp,  situat în  Negrești, strada Unirii, Bl. E1, E2, E3, aflat în domeniul privat al orașului Negrești, județul Vaslui.
 3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a autoturismului marca Dacia Logan către S.C Utilități S.R.L Negrești, societate aflată sub autoritatea consiliului local.
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei cuprinzând ordinea de prioritate în repartizarea locuinţelor pentru tineri realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, valabilă în anul 2023.
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 104/31.08.2021 privind aprobarea Regulamentului de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe teritoriul orașului Negrești.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea menținerii Orașului Negrești, Județul Vaslui la parteneriatul tip DLRC/LEADER a Asociației Grupul de Acţiune Locală Ștefan cel Mare.
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 6/27.01.2022 privind introducerea obiectivului de investiție ,,Reparații și asfaltare alei, oraș Negrești, Județul Vaslui”, în Programul anual de investiții al  Oraşului Negrești
 8. Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii necesare obiectivului ,,Reabilitare și reparații terenuri de sport, Parc Centru Civic, oraș Negrești, Județul Vaslui” și introducerea obiectivului de investiții în Programul anual de investiții  al  Oraşului Negrești – 2023.
 9. Proiect de hotărâre privind introducerea obiectivului de investiție ”Utilizarea energiei regenerabile pentru consumul propriu în Orașul Negrești, Județul Vaslui” în Programul anual de investiții al Oraşului Negrești – 2023.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 380.030 lei din excedentul bugetului local înregistrat la data de 31.12.2022.
 11. Proiect de hotărâre privind rectificarea I a bugetului local al orașului Negrești pe anul 2023.
 12. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare și dotare Spital Orășenesc Negrești, Oraș Negrești, Strada Decebal, Nr. 5, județul Vaslui”.
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei și a statului de funcții al Bibliotecii orășenești „Constantin Macarovici” Negrești.
 14. Raport de activitate al Bibliotecii Orășenești ”Constantin Macarovici” pentru anul 2022.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*