Grija autorităţilor publice locale pentru operele comemorative de război aflate în administrarea acestora,

        Şi la Negreşti, ca mai în toate localităţile ţării, există asemenea opere comemorative de război. Sunt monumentele dedicate eroilor care şi-au dat viaţa pentru neam şi ţară în cele două conflagraţii mondiale din prima jumătate a sec. al XX-lea. Asemenea monumente sunt şi la parohiile nr. 2 şi 3 din Negreşti, precum şi în cimitirile din satele Valea Mare, Parpaniţa, Glodeni şi Căzăneşti. Monumentele din cadrul parohiilor sunt în grija comitetelor parohiale şi a preoţilor parohi şi sunt bine îngrijite. Autorităţilie publice locale au în grijă cele două monumente din faţa bisericii Parohiei nr. 1 Negreşti, situate pe str. M. Kogălniceanu.

La baza tuturor intervenţiilor, asupra acestor opere comemorative de război, stau prevederile legale cuprinse în Legea nr. 379/2003. Potrivit art. 8, alin. (4), din lege, autorităţile adm.  publice locale au obligaţia să asigure protejarea şi punerea în valoare a operelor comemorative de război aflate în administrarea lor. Totodată, potrivit prevederilor art. 8, litera (i) din aceeaşi lege, proprietarii şi titularii dreptului de administrare sunt obligaţi să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, reparaţii curente şi de întreţinere a acestora.

          La Negreşti, am reuşit, cu sprijinul total al executivului local, d-l primar  şi d-l economist-şef, cu minime eforturi financiare, să restaurăm şi să completăm, în ultimul an, 2023,   cele două monumente.

Monumentul eroilor din al doilea război mondial arăta, până în anul 2016,  destul de jalnic ( vezi foto). Intre anii 1985 şi 2016, placa de marmură cu numele a 9 eroi a fost spartă şi nerestaurată. După mai multe insistenţe, în anul 2016, se reuşeşte restaurarea monumentului, aducându-l la aspectul anului 1980. Eroii negreşteni nominalizaţi pe monument erau doar cei căzuţi pe frontul de vest, după 23 august 1944. Cei mai mulţi, căzuţi pe frontul de est (1941-1944), nu au fost consemnaţi din motive lesne de înţeles.

(poza veche)

(poza actuală)

În cursul anilor 2022 – 2023,  am cercetat în arhive şi am întocmit o listă cu numele a  22 de personae, care au fost adăugate pe monument, eroi negreşteni căzuţi pe frontul de est. (v. foto). Lista completă a eroilor negreşteni se află şi pe proaspătul monument din curtea Parohiei nr. 3 Negreşti (foto).

La 24 mai 2019, la Primăria or. Negreşti VS, soseşte o adresă de la Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor (ONCE), care prevedea printre altele:

”În data de 16.05.2019, o delegaţie a ONCE a desfăşurat o misiune de documentare şi control a stării de întreţinere şi conservare a obiectivelor comemorative din oraşul Negreşti.

Faţă de situaţia constatată în anul 2010 , cu prilejul misiunii desfăşurate de către Oficiu, s-a remarcat preocuparea autorităţii locale pentru aducerea monumentelor comemorative din centrul oraşului Negreşti, la o stare demnă de respectul pe care îl merită toţi cei care s-au jertfit pentru patria lor, prin executarea unor lucrări de restaurare a acestora şi de amenajare a spaţiului în care sunt  amplasate.

Totodată, conform evidenţelor Oficiului, în central oraşului Negreşti (fostă comună), figurează existenţa unui loc de înhumare (cunoscut în documente sub denumirea de “Cimitirul de onoare din Târgul Negreşti”), în care au fost centralizaţi, în morminte individuale şi comune, aproximativ 1000 de militari români (480 fiind identificaţi nominal), morţi în iarna anului 1916-1917 de tifos exantematic, febră recurentă, anemie profundă sau enterocolită, cu ocazia retragerii în Moldova a armatei şi a administraţiei româneşti, în urma ocupării vechiului Regat de către trupele germane. Militarii au decedat în Ambulanţa Diviziei a X-a, în memoria acestora fiind ridicat şi Monumentul eroilor Diviziei a X-a, amplasat, actualmente, în centrul oraşului, pe strada Mihail Kogălniceanu. În cimitir existau 500 de însemne de căpătâi, realizate din brad şi stejar, cu inscripţii ilizibile. Suprafaţa cimitirului era de 1500 metri pătraţi, iar accesul se făcea printr-o poartă din lemn”.

Morţii de război, români, au fost înhumaţi în cimitirele civile, amenajate pe raza comunei, în satele Negreşti, Parpaniţa, Glodeni, Căzăneşti, Valea Mare şi Poiana; în total 1890 de eroi. Societatea “Cultul Eroilor” a hotărât ca osemintele, înhumate în cimitirele de pe raza comunei, să fie centralizate într-un cimitir de onoare, amenajat la aproximativ 100 de metri de târgul(piaţa) din Negreşti. La vremea aceea, piaţa târgului era aproximativ în zona centralei termice 1, blocurile 6 şi 7. Ca argumente pentru localizarea Cimitirului de onoare stau şi afirmaţiile constructorilor care au realizat obiectivele din faţa bisericii Parohiei nr. 1 (cancelarie, prăznicar , capelă mortuară etc.). Aceştia au descoperit numeroase schelete umane, inclusiv efecte militare. Interesant este faptul că existenţa acestui cimitir de onoare nu a rămas în memoria colectivă locală!

La vremea aceea, Parohia Negreşti (unică) era deservită de o bisericuţă din lemn, construită în prima jumătate a sec. al XIX-lea. În anii 1957-1958 aceasta a fost relocată în cimitirul central, fiind, apoi, refăcută şi resfinţită. Actuala biserică de zid a Parohiei 1 a fost construită între anii 1936 – 1943.

În cinstea acestor eroi, prin grija Diviziei a X-a Infanterie Brăila, în grădina din faţa actualei Case de Cultură, inexistentă atunci, a fost inaugurat un monument comemorativ, care avea în terminaţie o acvilă din bronz, iar pe faţada şi pe latura din spate, plăci din marmură cu următoarele inscripţii: Eroilor Diviziei a X-a căzuţi pentru întregirea neamului 1916-1919” şi, pe spate, Acest monument s-s ridicat în anul 1935 prin grija Diviziei a X-a, comandant fiind Generalul Ciupercă Nicolae”. În anii următori, monumental a fost mutat pe amplasamentul actual. Cele două plăci de marmură au fost înlăturate, scriindu-se doar un text: ”Eroilor Diviziei a X-a 1916-1918”.

Am considerat că avem obligaţia să readucem monumentul la aspectul iniţial. Am remontat cele două plăci de marmură cu inscripţiile iniţiale. De asemenea, pe celelalte două laturi ale monumentului s-au montat plăci care cuprind numele şi judeţul de reşedinţă pentru 97 de militari romani din Divizia a X-a Brăila, decedaţi la Negreşti , menţionând şi existenţa Cimitirului de onoare din Tg. Negreşti.

La Negreşti, tabăra militară a fost ridicată pe dealul Dumbrava (la releu). Şase soldaţi au fost găsiţi morţi prin îngheţ într-un vagon garat în staţia CFR Negreşti. La Căzăneşti au murit 44 de militari. În cimitirul sătesc a fost constituită o parcelă militară separată de mormintele sătenilor. Nu mai are semne distinctive (cruci) dar nici nu a fost deranjată de localnici. În acest cimitir creşte acum iarba peste eroii noştri. O listă cu numele celor 44 de militari înhumaţi la Căzăneşti a fost înmânată preotului paroh. Poate, în viitor, un monument ne va aminti de sacrificiul acestora.

Surse: 1. Paul Zahariuc, „Fălciu, Tutova, Vaslui – secvenţe istorice (1907-1989). De la răscoală, la   revoltă., p. 39-40 şi 70-78, Editura Pim, Iaşi, 2012.

  1. Arhivele Statului Vaslui. Dosar nr.1/ 1941-1945. Eroii negresteni.
  2. Adresa ONCE, nr. T 223, din 24 mai 2019, trimisă Primăriei or. Negreşti-Vaslui.
  3. Cimitirul militar român de la Ţiganca. (Rep. Moldova)
  4. Pagini ale ONCE pe internet.

 

Prof. Constantin Săvuţă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*